Nhãn không hạt thực sự là một đột phá mới trong ngành nông nghiệp trồng cây ăn quả bởi kích thước quả lớn hơn kích thước quả nhãn thông thường và hạt nhãn nhỏ như hạt đỗ xanh.

Xem thêm